วิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย
เอกลักษณ์ของสถาบันIdentity_1.png
แสดงผลแล้ว 6767 ครั้ง


ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
     
อัตลักษณ์ของบัณฑิต
ปณิธาน/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
คณะกรรมการบริหาร
สัญลักษณ์
ติดต่อวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
     
โทร: 0-2256-4090-9
แฟกซ์: 0-2256-4090
อีเมล:college@trcn.ac.th