วิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย
ช่องทางการติดต่อ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยผู้ใช้บริการสามารถเรียกเข้าตู้ชุมสาย โดยผ่านเครื่องตอบรับอัตโนมัติกลาง หรือโอเปอเรเตอร์ได้ด้วยหมายเลข

02-256-4092-7 

โดยระบบตอบรับอัตโนมัติสามารถให้เรียกสายเข้าได้พร้อมกันจำนวน 6 สาย


>> เบอร์โทรศัพท์ติดต่อหน่วยงานภายใน <<

1873 ถนนพระรามที่ 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  โทร: 02-256-4092-7  แฟกซ์: 02-256-4090


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

แสดงผลแล้ว 16435 ครั้ง


ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
     
เบอร์ติดต่อหน่วยงานภายใน
ติดต่อวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
     
โทร: 0-2256-4090-9
แฟกซ์: 0-2256-4090
อีเมล:college@trcn.ac.th