วิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย
ข่าวทั่วไป  หน้าที่ 1
ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนโครงการวิจัยอย่างมีคุณภาพ"
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรุณยุพา  รอยกุลเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนโครงการวิจัยอย่างมีคุณภาพ" โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-18...
ปฐมนิเทศหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลประจำปีการศึกษา 2559
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา  รอยกุลเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลประจำปีการศึกษา 2559 ...
รดน้ำขอพรเลขาธิการสภากาชาดไทย
12 เมษายน 2560 ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย พร้อมคณะ ร่วมพิธีรดน้ำขอพรเลขาธิการสภากาชาดไทย เนืองในเทศกาลประเพณีวันสงกรานต์ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 9 อาคารเทิดพระเกียรติามเด็จพระญาณสังวร (เจริญ ส...
วันกตัญญู 60
11 เมษายน 2560 วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย จัดพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในวันกตัญญู โดยได้รับเกียรติจากท่านแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมหม่อมเจ้าหญิงมัณฑารพ กมลาศน์ ชั้น 3 อาค...
พิธีมุทิตาจิต รดน้ำขอพร
10 เมษายน 2560 วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย โดยคณะกรรมการบริหาร เข้าร่วมพิธีมุทิตาจิต รดน้ำขอพร พี่พยาบาล ที่จัดขึ้นโดยฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ณ บริเวณหอพักพยาบาลสถิต ...
กำหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559
...
ประทานแจกันดอกไม้แสดงความยินดี
วันที่ 13 มกราคม 2560 เวลาประมาณ 11.00 น.พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ประทานแจกันดอกไม้แสดงความยินดีต่อวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยที่ได้ปรับสถานะเป็น สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ...
ยกฐานะวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
...
โครงการค่ายอาสา เรียนรู้สาธารณภัย ห่วงใยสุขภาพ
วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย โดยฝ่ายพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์ สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ได้จัดทำโครงการค่ายอาสา เรียนรู้สาธารณภัย ห่วงใยสุขภาพ ณ โรงเรียนวัดตะพังคลี ในวันที่ 7 - 8 มกราคม 2...
โครงการกาชาดร่วมใจ ป้องกันภัย พิษยาสูบ
วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย โดยชมรมนักศึกษาพยาบาลสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ ฝ่ายพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์ สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ได้จัดกิจกรรมร่วมกับโครงการ ค่ายอาสา เรียนรู้สาธารณภัย ห่ว...
ยกฐานะวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยขึ้นเป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านการพยาบาล
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราช...
ประชุมวิชาการเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษามหาบัณฑิต
วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2559 วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย จัดประชุมวิชาการเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษามหาบัณฑิต เพื่อการเตรียมพร้อมในการจัดทำหลักสูตรและจัดการการศึกษา ณ ห้องประชุมสงวนวรรณ เฟื่องเพชร โ...
พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรุณยุพา รอยกุลเจริญ พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาร่วมแสดงพลังแห่งความภักดี แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระบรมราชูปถัมภกสภากาชาดไทย พระผู้เสด...
“จุฬาฯ เทิด ธ พระภูมิพล”
วันที่ 30 พฤศจิกายน ที่ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 สวนลุมพินี กรุงเทพฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่...
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 เวลา 17.00 น.วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพยาบาลฯ พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ร่วมงาน "น้...
“เลือกแนวทาง…วางอนาคต”
วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย โดยคณะกรรมการแนะนำสถาบัน และภาพลักษณ์องค์กร ได้ไปร่วมจัดนิทรรศการ ในงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 21 โครงการ “เลือกแนวทาง…วางอนาคต” ที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่...

[1][2][3][4][5][6][7][8][9]


ติดต่อวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
     
โทร: 0-2256-4090-9
แฟกซ์: 0-2256-4090
อีเมล:college@trcn.ac.th