วิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย
ข่าวประชุม/อบรม/สัมนา  หน้าที่ 1
ประชุมวิชาการ เรื่อง Update in Medical-Surgical Nursing
รับสมัครออนไลน์  (รองรับ Browser IE และ Firefox เท่านั้น )**แก้ปัญหากดค้นหาในรูปแว่นขยาย ใส่คำหน้าชื่อไม่ได้**  ขั้นตอนการสมัคร On Line  ...
ประชุมวิชาการ เรื่อง A Challenge in Pediatric Care : Never Stop Innovating
รับสมัครออนไลน์  (รองรับ Browser IE และ Firefox เท่านั้น )**แก้ปัญหากดค้นหาในรูปแว่นขยาย ใส่คำหน้าชื่อไม่ได้**  ขั้นตอนการสมัคร On Line  1.คลิกสมัครออนไ...
ประชุมวิชาการ เรื่อง Wound, Ostomy and Incontinence nursing:Update and innovations in Thailand 4.0
รับสมัครออนไลน์  (รองรับ Browser IE และ Firefox เท่านั้น )**แก้ปัญหากดค้นหาในรูปแว่นขยาย ใส่คำหน้าชื่อไม่ได้**  ขั้นตอนการสมัคร On Line  1.คลิกสมัครออนไ...
โครงการจัดอบรม ให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่ อาจารย์และบุคลากร วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
สมัครออนไลน์  Click!! ...
กำหนดประชุมวิชาการ ประจำปี 2560
รับสมัครออนไลน์ (รองรับ Browser IE และ Firefox เท่านั้น ) **แก้ปัญหากดค้นหาในรูปแว่นขยาย ใส่คำหน้าชื่อไม่ได้**  ขั้นตอนการสมัคร On Line  1.คลิกสมัครออนไล...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรม สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต
 ...
รับสมัครเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ประจำปีการศึกษา 2557
วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย กำหนดเปิดรับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาทางการพยาบาล ระดับปริญญาตรี หรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรี หรือพยาบาลวิชาชีพ เข้าศึกษาอบรมในหลักสูตร การพยาบาลเฉพาะทาง ประจำปีก...

[1][2]


ติดต่อวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
     
โทร: 0-2256-4090-9
แฟกซ์: 0-2256-4090
อีเมล:college@trcn.ac.th