วิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย
ประกาศรายชื่อนักศึกษาพยาบาลที่ได้รับการพิจารณาให้ทุนการศึกษาโครงการอบรมภาษาจีนทางการพยาบาล ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน



00004736.jpg
แสดงผลแล้ว 162 ครั้ง
TRCN WEBMASTER
22 พฤษภาคม 2560


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง







ติดต่อวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
     
โทร: 0-2256-4090-9
แฟกซ์: 0-2256-4090
อีเมล:college@trcn.ac.th