วิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย
ประชุมวิชาการ เรื่อง Update in Medical-Surgical Nursing
 ขั้นตอนการสมัคร On Line 

1.คลิกสมัครออนไลน์ 

2.คลิกบริการวิชาการ 

3.เลือกเรื่องประชุมวิชาการ ที่จะสมัคร 

4.กรอกรายละเอียด ข้อมูลให้สมบูรณ์ 

5.กดบันทึก 

6.และส่งหลักฐานการโอนเงิน ทางอีเมล์ ccne@trcn.ac.th หรือ โทรสาร 02 256 4092-9 ต่อ 515

แสดงผลแล้ว 231 ครั้ง
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง
26 พฤษภาคม 2560


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องติดต่อวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
     
โทร: 0-2256-4090-9
แฟกซ์: 0-2256-4090
อีเมล:college@trcn.ac.th